«Et flott eksempel på fornyelse og skikkelig godt håndverk»

Deichmanbladet

Kunde: Deichmanske Hovebibliotek, Oslo
Oppdrag: Design og illustrasjon

Til glede for Oslos litteraturinteresserte publikum: Hovedbiblioteket i Oslo har vekket det ærverdige Deichmanbladet til live igjen, etter flere tiårs dvale. Et poengtert og sobert visuelt uttrykk, med en høyt nivå på foto og redaksjonelt innhold. Kord har stått for utvikling av designmal for bladet, og forestått design av utgivelsene siden høsten 2013.

 mg 5417
 mg 5418
 mg 5420
Neste prosjekt: Litteraturfestivalen i Akershus