Groruddalssatsingen

Kunde: Groruddalssatsingen
Oppdrag: Design og illustrasjon

Siden 2012 har Kord vært Groruddalssatsingens samarbeidspartner på utvikling av visuell profil, utvikling og produksjon av trykksaker, materiell, samt rådgiver og konsulent på visuell kommunikasjon for bydelskontorene som er knyttet til prosjektet.

Plankontoret for Groruddalen koordinerer innsatsen mellom Oslo kommunes etater og virksomheter, og mellom stat og kommune.

Mer enn en femtedel av Oslos befolkning bor i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Mange av områdene er i rask endring, både hva gjelder befolkningssammensetning, trafikk og bebyggelse. Endringene kan gi muligheter til å løfte opp og styrke verdier og goder i boområdene.

I perioden 2007–2016 har Groruddalssatsingen koordinert miljøopprustninger, jobbet for innbyggernes stolthet og identitet, gitt bedre livskvalitet og samlet sett bidratt til bedre levekår i Groruddalen. Beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og andre offentlige institusjoner er trukket inn i samarbeidet. Hittil har felles innsats fra disse ført til at mer enn 200 tiltak og prosjekter er kommet i stand.

Innsatser 2
Innsatser 3
Innsatser 6
Dok rapport mars14
Img 7845
Ny side til web
Neste prosjekt: Tysk-norsk litteraturfestival