Over 100 arrangementer på 22 bibliotek. Biblioteket som møteplass.

Litteraturfestivalen i Akershus

Kunde: Akershus fylkeskommune
Oppdrag: Festival-identitet

Siste uken av oktober fylles folkebibliotekene i Akershus opp av forfattere, mennesker, opplevelser og litteratur. Litteraturfestivalen i Akershus er et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus og kommunene i Akershus. Gjennom felles innsats er målet å skape blest om biblioteket som møteplass og arena for arrangementer.

Årets festival er den 7. i rekken og det skjer mye for store og små. Arrangementene er spredt rundt på bibliotekene i Akershus, og er gratis og åpent for alle (med noen få unntak). Bli kjent med nye stemmer på ditt lokale folkebibliotek, eller reis til nabokommunen hvis du finner noe spennende og interessant som skjer der.

Litteraturfestivalen i Akershus 2016 er støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord.

Litt2
Neste prosjekt: 22. juli-senteret